Η μέση τιμή διάθεσης του πετρελαίου και της βενζίνης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης: Το δελτίο τιμών ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU).

Error parsing: Query returned empty response