Η λειτουργία των μελλοντικών, πλήρως ηλεκτροκίνητων οχημάτων όλων των τύπων, θα είναι ουσιαστικά αθόρυβη καθώς ακόμα και στα φορτηγά διανομών, η κύλιση των ελαστικών θα είναι ο μοναδικός θόρυβος που θα εκπέμπεται. Το ζήτημα που γεννάται είναι το πως πρέπει ουσιαστικά να ακούγονται τα μελλοντικά ηλεκτροκίνητα φορτηγά, τόσο σε ότι αφορά τα όσα αντιλαμβάνονται οι οδηγοί τους, όσο και οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου ή οι πεζοί, καθώς είναι εύλογα τα θέματα ασφάλειας στα οποία καλούνται να απαντήσουν πειστικά οι κατασκευαστές φορτηγών.

Για παράδειγμα, από το 2019, όλα τα νέα –αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, θα επιβάλλεται να εκλύουν συγκεκριμένα ηχητικά σήματα που θα προειδοποιούν όσους βρίσκονται πλησίον τους.

Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο ειδικών ερευνών που στην παρούσα φάση η Scania διεξάγει σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Διαδραστικότητας  «ICT». Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να διαπιστώσει ποιοι είναι οι ήχοι που προάγουν την οδική ασφάλεια και ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως να λειτουργήσουν ακόμη και αποτρεπτικά, στην αγορά ενός τέτοιου οχήματος, δεδομένου ότι είναι αρκετά… δυσάρεστοι.
Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για να σχηματιστούν προτάσεις στις αρμόδιες επιτροπές της ΕΕ, προκειμένου να λειτουργήσουν ως βάση για τις μετέπειτα τροποποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , ,