Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης Q&S: Η Ποιότητα και Ασφάλεια Ε.Π.Ε./Quality & Safety Ltd. που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων οδικής ασφάλειας ανακοίνωσε -ήδη από τα μέσα Φθινοπώρου- τη διεξαγωγή εξειδικευμένων βιωματικών σεμιναρίων πάνω στη διαχείριση της ολίσθησης βαρέων και ελαφρών οχημάτων και στην αποφυγή ανατροπής για οχήματα βαρέως τύπου.

Σε ειδικά διαμορφωμένο, ασφαλή και ελεγχόμενο χώρο οι εκπαιδευόμενοι οδηγοί έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σωστή αντιμετώπιση, διαχείριση και αποφυγή τους σε πραγματικό χρόνο.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν θεωρητικό μάθημα (1,5 ώρες περίπου) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και καλούνται να εφαρμόσουν στην πρακτική εξάσκηση (5 ώρες περίπου) τα παρακάτω:

  • Σωστές τεχνικές φρεναρίσματος, με ή και χωρίς ABS για την πρόληψη ανατροπής (rollover) και διπλώματος (jack knifing).
  • Έγκαιρη και ορθή αξιολόγηση κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο εκπαίδευσης.
  • Σωστή επιλογή ταχύτητας και θέσης οχήματος.
  • Προσαρμοσμένη οδήγηση ανάλογα με το είδος και τη διάταξη του φορτίου.
  • Μεθόδους ασφαλούς οδήγησης σε στροφή λόγω τεχνικών περιορισμών.
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (Anti-Rollover)

Η πρωτογενής αιτία ανατροπής ενός οχήματος είναι ο συνδυασμός ταχύτητας και ακτίνας στροφής. Αν για παράδειγμα έχουμε το τιμόνι σταθερά στριμμένο και αυξάνουμε διαρκώς ταχύτητα, το όχημα θα ανατραπεί. Επίσης αν έχουμε σταθερή ταχύτητα και στρίβουμε το τιμόνι όλο και περισσότερο το όχημα επίσης θα ανατραπεί.

Άλλοι λόγοι που οδηγούν στην ανατροπή ενός οχήματος είναι η απόστασή του από το έδαφος που καθορίζει και το ύψος του κέντρου βάρους καθώς και το σχήμα του καζανιού (εάν μιλάμε για μεταφορά υγρού φορτίου) ή την κατανομή του φορτίου γενικότερα.

Οι ανατροπές συνήθως συμβαίνουν:

  • Όταν δεν έχουμε σωστή ταχύτητα σε σχέση με τις συνθήκες.
  • Όταν ο οδηγός επιταχύνει μετά από στροφή, χωρίς να δώσει χρόνο στο όχημα να ευθυγραμμιστεί πλήρως.
  • Όταν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση (χρήση κινητού, κούραση).
  • Όταν δεν έχουμε τη σωστή θέση στο δρόμο, κυρίως σε περιπτώσεις που η ποιότητα του.
  • Όταν ακολουθούμε επικίνδυνες διαδρομές ενώ έχουμε την επιλογή να ακολουθήσουμε πιο ασφαλείς διαδρομές.
ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (Anti-Skid)

Μπορεί να προέλθει από υπερβολικό φρενάρισμα, ή υπερβολικό στρίψιμο ή υπερβολική επιτάχυνση ή από συνδυασμό των παραπάνω. Όταν διαπιστώσουμε απώλεια πρόσφυσης, ακυρώνουμε το αίτιο που την προκάλεσε.

Υποστροφή

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο χάνεται η πρόσφυση στους κατευθυντήριους τροχούς. Όταν δηλαδή το μπροστινό τμήμα του οχήματος γλιστράει προς την έξοδο της στροφής.

Αιτίες: Υποστροφική συμπεριφορά παρουσιάζεται όταν το όχημα προσεγγίζει τη στροφή με υψηλή ταχύτητα, ή όταν υπάρχει υπερβολικό στρίψιμο του τιμονιού ή υπερβολικό φρένο ή όταν υπάρχει κακή κατανομή του βάρους σε σχέση με τον αριθμό και τη θέση των αξόνων.

Διόρθωση: Αφήνουμε το γκάζι και το φρένο και ανοίγουμε για λίγο την ακτίνα στροφής. Στη συνέχεια κατευθύνουμε μόνο με το τιμόνι. Η υποστροφή είναι η μοναδική περίπτωση που δεν πατάμε συμπλέκτη για να διορθώσουμε.

Υπερστροφή

Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο χάνεται η πρόσφυση στους πίσω άξονα του οχήματος. Όταν δηλαδή το οπίσθιο τμήμα του οχήματος γλιστράει.

Αιτίες: Υπερστροφική συμπεριφορά παρουσιάζεται όταν εφαρμόζεται υπερβολικό φρένο, υπερβολικό στρίψιμο, υπερβολική επιτάχυνση, από χρήση βοηθητικού συστήματος πέδησης ή απλά επειδή ο οδηγός άφησε το γκάζι.

Διόρθωση: Αφήνουμε το φρένο ή το γκάζι ή απομονώνουμε το βοηθητικό σύστημα πέδησης και συγχρόνως πατάμε συμπλέκτη. Διορθώνουμε με το τιμόνι, στρίβοντας προς τη μεριά που έχει γλιστρήσει το όχημα. Οι διορθώσεις δεν πρέπει να είναι βίαιες αλλά πρέπει και γίνονται προοδευτικά.

Τόσο στην υποστροφή όσο και στην υπερστροφή μεγαλύτερη σημασία να κοιτάζουμε στο σημείο που θέλουμε να πάμε.

Δίπλωμα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε γλίστρημα της νταλίκας ή του τράκτορα με αποτέλεσμα το δίπλωμα. Όταν το γλίστρημα προέρχεται από φρένο, έχουμε δύο περιπτώσεις για διορθωτικά μέτρα:

Όταν γλιστράει ο τράκτορας: Αφήνουμε το φρένο και πατάμε συμπλέκτη. Διορθώνουμε με το τιμόνι στρίβοντας προς το σημείο που θέλουμε να κατευθυνθούμε αποφεύγοντας το υπερβολικό στρίψιμο. Ο συμπλέκτης σε όλη τη διάρκεια της κίνησης παραμένει πατημένος.

Όταν γλιστράει η νταλίκα: Αφήνουμε το φρένο και πατάμε τον συμπλέκτη. Με μικρές διορθώσεις στο τιμόνι, προσπαθούμε να κρατήσουμε τον τράκτορα σε ευθεία. Πατάμε φρένο μόνο όταν το όχημα είναι ξανά ευθυγραμμισμένο. Αν πάντως διαπιστώσουμε ότι είναι αδύνατον να ανακτήσουμε τον έλεγχο, πατάμε δυνατά το φρένο και περιμένουμε μέχρι το όχημα να ακινητοποιηθεί.

 

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , ,