Το νέο tablet της VDO για τα συνεργεία για τον έλεγχο των ψηφιακών ταχογράφων είναι πλέον διαθέσιμο. Το “WorkshopTab” είναι μία καινοτομία της VDO και είναι φιλικό προς τον τεχνικό γιατί του απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία ελέγχου και βαθμονόμησης των ψηφιακών ταχογράφων, όπως αυτή απαιτείται από το νόμο. Η συσκευή αυξάνει μέρα με τη μέρα την απόδοση του συνεργείου και είναι εύκολη στο χειρισμό,  έτσι με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση ενός ταχογράφου έως και 50%. Συνδυάζει όλες τις βασικές λειτουργίες σε μία μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της λίστας ελέγχου και βαθμονόμησης των ταχογράφων και την εκτύπωση των πιστοποιητικών δοκιμής. Τα δεδομένα μπορούν να εισαχθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία γρήγορα και εύκολα στην ανθεκτική οθόνη αφής που διαθέτει. Το tablet διαθέτει επίσης ενσωματωμένο αναγνώστη κάρτας και Bluetooth για να έχετε ασύρματη πρόσβαση στο interface του οχήματος του ταχογράφου, όπως επίσης και στο δυναμόμετρο-roller του συνεργείου. Το tablet συνεργείου έχει τη δυνατότητα να κάνει έλεγχο και βαθμονόμηση σε όλους τους ταχογράφους.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , ,