Η ΕΕ ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία παράβασης κατά της Γερμανίας, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί κατώτατου ωρομισθίου σε όλες τις οδικές μεταφορές που διενεργούνται σε γερμανικό έδαφος, γιατί περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών & εμπορευμάτων.

Το ζήτημα της καθιέρωσης κατώτατου μισθού στη Γερμανία με τον τρόπο που τον εφαρμόζουν οι Γερμανοί εξετάζει αυτό το διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ η επιτροπή στηρίζει απόλυτα τη θέσπιση κατώτατου μισθού θεωρεί πως η εφαρμογή του σε όλες τις μεταφορές που διενεργούνται σε γερμανικό έδαφος περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και εμπορευμάτων με δυσανάλογο τρόπο. Οφείλει επίσης να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή των εθνικών μέτρων είναι πλήρως συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο και ειδικά η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Σύμφωνα με σχετικό πόρισμα της επιτροπής, η εφαρμογή των γερμανικών μέτρων στις διελεύσεις και σε διεθνείς μεταφορές δημιουργεί δυσανάλογα διοικητικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η επιτροπή θεωρεί πως υπάρχουν πιο αναλογικά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για τη διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, ενώ θα επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών και εμπορευμάτων.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

Οι γερμανικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες προκειμένου να ανταποκριθούν στα επιχειρήματα που τους θέτει η επιτροπή, σε επιστολή επίσης ειδοποίησης. Η επιστολή αφορά μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση του νόμου της Γερμανίας και είναι με πάσα επιφύλαξη ως προς περεταίρω πρωτοβουλίες που ενδέχεται να λάβει η επιτροπή για να διευκρινίσει τους κανόνες -για παράδειγμα- στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κινητικότητα της εργασίας που πρόκειται να εγκριθούν εντός του τρέχοντος έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γερμανία είναι η 22η χώρα της ΕΕ που εισήγαγε κατώτατο μισθό, με τον σχετικό νόμο να έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ο γερμανικός κατώτατος μισθός έχει οριστεί σε 8,50 ευρώ ανά ώρα. Ο νόμος ισχύει επίσης και για τις εταιρίες εκτός της Γερμανίας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στη Γερμανία. Εταιρίες εκτός Γερμανίας σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, υποχρεούνται να κοινοποιούν στις γερμανικές τελωνειακές αρχές μέσω των ειδικών εντύπων. Οι γερμανικές αρχές είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της εκτέλεσης των εν λόγω γνωστοποιήσεων. Οι κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων αυτών κοινοποίησης μπορεί να κυμανθούν από τα 30.000 έως τα 500.000 ευρώ σε περίπτωση που η καταβληθείσα αμοιβή δεν συμμορφώνεται με το γερμανικό δίκαιο.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , ,