Ο Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) απένειμε στη Maroulis Travel διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επιθεωρήσεων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η  Maroulis Travel εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά καθώς και στην εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών οδικής ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους επιβάτες που επιλέγουν τον στόλο της εταιρείας για τις μετακινήσεις τους.

Με την Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η Maroulis Travel αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, καθώς είναι η πρώτη εταιρία μεταφοράς επιβατών στην Ελλάδα που πιστοποιείται με βάση το πρότυπο ISO 39001:2012.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί τον πρώτο διαπιστευμένο και τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα πιστοποίησης συστημάτων οδικής ασφάλειας.

MAROULIS TRAVEL

Η Maroulis Travel ιδρύθηκε το 1977 από τους Βασίλειο και Σπυρίδωνα Μαρούλη (Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. αντίστοιχα) και αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μεταφοράς επιβατών της χώρας. Ο στόλος της εταιρίας αποτελείται εσχάτως από 83 λεωφορεία αποκλειστικά Mercedes-Benz 12-55 θέσεων. Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα λεωφορεία να διαθέτουν το πλέον σύγχρονο εξοπλισμό παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας (ABS, ESP, καθίσματα με μηχανισμούς απορρόφησης σύγκρουσης, online gps, κ.α.) και άνεσης (wifi on board), ενώ παράλληλα όλα συντηρούνται και επισκευάζονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Mercedes-Benz Hellas. Οι οδηγοί, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια κατάρτισης, βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το γραφείο κίνησης της εταιρίας για τη διασφάλιση της ασφαλούς υλοποίησης των δρομολογίων, ενώ υπόκεινται τακτικά σε ιατρική παρακολούθηση από τον ιατρό εργασίας της εταιρείας. Τα ιδιόκτητα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής και το αμαξοστάσιο που περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες εγκαταστάσεις φύλαξης, συντήρησης και ανεφοδιασμού, έκτασης 10 στερ. στην Κηφισιά Αττικής. Το προσωπικό της εταιρίας που εμπλέκεται με το σύστημα οδικής ασφάλειας, ανέρχεται σε 150 άτομα.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , ,