Συνεχίζεται η διάθεση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος από τη ΓΕΠΟΕΤ (Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού), που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2015.

Μάλιστα, πρόσφατα αποκαταστάθηκε η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την προμήθεια του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος Τ.Λ.Δ.Χ.

Υπενθυμίζουμε πως το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα συνιστά πιστοποίηση της γνησιότητας και νομιμότητας του τουριστικού λεωφορείου και πλήρους ταύτισης μεταξύ των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας που αυτό φέρει και των τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας στον κλάδο και την προστασία της ασφάλειας των επιβατών.

Φορέας αποκλειστικής και πανελλαδικής χορήγησης του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος – το οποίο είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των τουριστικών λεωφορείων της χώρας – είναι η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού. Η προμήθεια του σήματος γίνεται απευθείας από τα γραφεία της ΓΕΠΟΕΤ κατόπιν επικοινωνίας του κάθε ενδιαφερόμενου (πληροφορίες στο www.poet.gr και στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2109245120)

Μετά το πέρας της 30ης Ιουνίου 2015 δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου ΚΤΕΟ χωρίς την ύπαρξη σήματος σε ισχύ και σε περίπτωση ελέγχου της τροχαίας, πέραν άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες).

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , ,