Από τις 31 Μαρτίου 2018, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να εξοπλίζουν όλα τα νέα μοντέλα με τεχνολογία η οποία θα επικοινωνεί με τη διαλειτουργική υπηρεσία eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112.

Στις 2 Μαρτίου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του όσον αφορά τις απαιτήσεις για την τοποθέτηση συσκευών eCall σε νέα οχήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να επιβεβαιώσει τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας σε δεύτερη ανάγνωση, στα πλαίσια της ολομέλειας που θα συνεδριάσει πριν το καλοκαίρι.

Σκοπός του πανευρωπαϊκού συστήματος eCall είναι η ταχύτερη επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε τροχαία ατυχήματα. Τα νέα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν ασύρματες συσκευές που θα στέλνουν αυτομάτως σήμα κινδύνου στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

Το σύστημα eCall θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού τραυματιών ή νεκρών σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπολογίζεται ότι θα μειώσει κατά το ήμισυ τον χρόνο επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να σώζονται ζωές και να παρέχεται άμεση φροντίδα στους τραυματίες.

Η υποδομή για το σύστημα eCall αναμένεται να είναι έτοιμη από 1ης Οκτωβρίου 2017. Θα μπορεί να χρησιμοποιείται δωρεάν από όλους τους καταναλωτές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Οι κάτοχοι οχημάτων θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τρίτων πέραν του συστήματος eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112. Ωστόσο, αυτές οι επιπλέον υπηρεσίες δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112.

Επίσης, θα μπορεί κανείς να καλέσει ο ίδιος τον αριθμό 112 μέσω του χειροκίνητου συστήματος ελέγχου που θα είναι εγκατεστημένο κατά τρόπον ώστε να μην ενεργοποιείται κατά λάθος.

Οι μηχανισμοί eCall θα είναι συμβατοί με τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS, αλλά οι κατασκευαστές θα μπορούν να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα και με άλλα συστήματα πλοήγησης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα οχήματα δεν θα υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση, ενώ τα δεδομένα των προηγούμενων θέσεων του οχήματος θα διαγράφονται διαρκώς. Τα δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του οχήματος. Λεπτομερείς τεχνικοί κανόνες θα εμποδίζουν την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων μεταξύ του συστήματος eCall επί του οχήματος και συστημάτων τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , ,