Υπεγράφη απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, με την οποία επεκτείνεται το μέτρο της αύξησης του μικτού βάρους των φορτηγών αυτοκινήτων εθνικών μεταφορών σε 42 τόνους, εκτός από τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και στις λοιπές κατηγορίες φορτηγών αυτοκινήτων.
Προϋπόθεση για την υπαγωγή των φορτηγών αυτοκινήτων στην παραπάνω ρύθμιση, είναι τα αυτοκίνητα αυτά να έχουν πέντε τουλάχιστον άξονες και να επιτρέπεται κατασκευαστικά η αύξηση του μικτού τους βάρους μέχρι τους 42 τόνους.
«Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία αφενός για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των μεταφορέων σε σχέση με το είδος της μεταφοράς την οποία εκτελούν, αφετέρου για να υπάρχει καλύτερη εκμετάλλευση των φορτηγών αυτοκινήτων. Άλλωστε τα φορτηγά αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής τα οποία κατασκευαστικά έχουν την δυνατότητα αύξησης του μικτού τους βάρους, κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε. με πολύ μεγαλύτερο μικτό βάρος (πάνω από 45 τόνους )» δήλωσε ο Υφυπουργός.

Εν τω μεταξύ με υπογραφή άλλης -και τελευταίας για τον Υφυπουργό της προηγούμενης κυβέρνησης- απόφασης θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα μετατροπής οχημάτων με πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο. Έτσι, επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου και σε βαρέα επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία).

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , , ,