Ερευνητικό project UR:BAN – Η οδήγηση ενός οχήματος στην πόλη σημαίνει συνύπαρξη διαφόρων χρηστών των δρόμων και μέσων μεταφοράς. Επίσης σημαίνει αντιμετώπιση μιας περίπλοκης κατάστασης της κυκλοφορίας και πολλών δραστηριοτήτων. Πόσο πρέπει να αλλάξουν οι οδηγοί και τα συστήματα για ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον.

Ομάδες ειδικών στην Opel που εξελίσσουν καινοτόμα συστήματα υποστήριξης για αύξηση της απόδοσης και της ασφάλειας στις αστικές μεταφορές συμμετέχουν στο ερευνητικό project UR:BAN (χρηστο-κεντρικά συστήματα υποστήριξης & διαχείριση δικτύου). Σκοπός του project, που χρηματοδοτείται εν μέρει από τη γερμανική κυβέρνηση, είναι να προσφέρει σε οδηγούς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων υποστήριξη, σχεδιασμένη και προσαρμοσμένη σε αστικές συνθήκες οδήγησης. Τριάντα ένα εταίροι από το χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, εταιρίες ηλεκτρονικών και λογισμικού, μαζί με ερευνητικά ινστιτούτα και τοπικές αρχές, εξελίσσουν ευφυή συστήματα υποστήριξης και συνεργατικής διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Τα αποτελέσματα και ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι τώρα αποκαλύφθηκαν στη μεσοπρόθεσμη παρουσίαση του UR:BAN στο Deutsche Zentrum für Luft – und Raumfahrte.V. (DLR – German Center for Air & Space Travel) στο Braunschweig, Γερμανία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα UR:BAN που θα τρέχει μέχρι το 2016, διαιρείται σε τρεις θεμελιώδεις τομείς: «Γνωστική Υποστήριξη», «Δικτυωμένο Σύστημα Κυκλοφορίας», και «Ανθρώπινοι Παράγοντες στην Κυκλοφορία». «Η Opel είναι εταίρος και στους τρεις τομείς του project,» εξηγεί ο Michael F. Ableson, Μέλος Δ. Σ. και Αντιπρόεδρος GM Europe, Engineering. «Η έμφαση δίδεται πάντα στον άνθρωπο. Ομάδες μηχανικών, φυσικών και ψυχολόγων με εξειδίκευση στην κυκλοφορία διερευνούν την υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις, την ευφυή δικτύωση οχημάτων και δομής, την συμπεριφορά των οδηγών και την κατάλληλη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής για οδήγηση στην πόλη.»

ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

Ειδικά στην κυκλοφορία της πόλης, πολλές δύσκολες καταστάσεις οφείλονται στη μη έγκαιρη αντίδραση των οδηγών. Εδώ εμφανίζεται το επιμέρους project»αποφυγή σύγκρουσης με ελιγμό και φρενάρισμα». Η ομάδα της Opel εξελίσσει ένα προηγμένο σύστημα υποστήριξης οδηγού, το οποίο εκμεταλλεύεται όλο τον επιπλέον χώρο στο δρόμο που δημιουργείται από την παρέμβαση του τιμονιού για να επιχειρήσει έναν πρόσθετο ελιγμό ειδικό για την περίσταση. Αυτό το σύστημα θα βοηθά την αποφυγή συγκρούσεων με οχήματα και πεζούς στην πόλη.

Στην μεσοπρόθεσμη παρουσίαση, η Opel θα κάνει επίδειξη με ειδικό όχημα εφοδιασμένο με προηγμένη κάμερα και ραντάρ, πλαισιωμένα από τροποποιημένα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης, που επιτρέπουν παρέμβαση στον έλεγχο του οχήματος. Η μελέτη των αντιδράσεων του οδηγού αποτελεί σημαντικό κριτήριο για βελτιστοποίηση της στρατηγικής παρέμβασης. Επιπλέον, η Opel θα ενσωματώσει τα τελευταία ευρήματα της συνεργασίας ανθρώπου – μηχανής και της ανίχνευσης προθέσεων οδηγού στο όχημα δοκιμής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ Wi-Fi

Πληροφορίες που αποστέλλονται στο όχημα μέσω Wi-Fi από την υποδομή διαχείρισης της κυκλοφορίας και άλλα οχήματα βοηθούν στη δημιουργία υποδείξεων πριν από μία διασταύρωση, οι οποίες με μία διαισθητική ανάδραση ανθρώπου–μηχανής φτάνουν στον οδηγό.

Έτσι ο οδηγός θα προσεγγίζει τη διασταύρωση με άνεση, ασφάλεια και οικονομία, ενώ κατά προτίμηση θα διασχίζει το δρόμο χωρίς να σταματά. Αυτή η βελτιστοποίηση και περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας car-to-X ειδικά για οδήγηση σε περιβάλλον πόλης παρουσιάζεται στο πλαίσιο του UR:BAN.

Εδώ, η Opel βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της στο τομέα της επικοινωνίας car-to-X, κάτι που επιβεβαιώνουν project όπως η επιτυχημένη δοκιμή SIM-TD. Ένα δικτυωμένο σύστημα κυκλοφορίας και συνεργατικής οδήγησης, μελλοντικά, θα επιτρέψει τη μετάβαση από απλή ανταλλαγή πληροφοριών στη συνεργασία όλων των σχετικών παραγόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΔΗΓΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο πλαίσιο του UR:BAN, διερευνάται η βελτίωση των τεχνικών συστημάτων. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα νέα τεχνικά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την οδήγηση και την ασφάλεια μόνον εφόσον οι οδηγοί γνωρίζουν και πώς να διαχειριστούν νέες πληροφορίες και να αντιδρούν σωστά. Επομένως, η έμφαση του project»συνεργασία ανθρώπου-μηχανής» (Human-Machine Interaction – HMI) δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τη συμπεριφορά των συστημάτων υποστήριξης οδηγού. Τον πρώτο λόγο έχει η διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ψυχολόγους, μηχανικούς και φυσικούς να συνεργάζονται πάνω στην εξέλιξη και εφαρμογή νέων στοιχείων τεχνολογίας που επικοινωνούν με τον οδηγό.

Σημαντικά ερωτήματα που τίθενται εδώ είναι μεταξύ άλλων το περιεχόμενο των πληροφοριών που χρειάζονται οι οδηγοί για να ακολουθήσουν μία στρατηγική οδήγησης, ή οι μορφές απεικόνισης που παροτρύνουν τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα και πώς να αποφεύγεται η διάσπαση της προσοχής τους. Οι ειδικοί δοκιμάζουν την επιρροή των συστημάτων υποστήριξης σε διάφορους προσομοιωτές και στην πραγματική κυκλοφορία υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του οδηγού μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής προειδοποίησης της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής ενός συστήματος υποστήριξης. Στόχος στο project «πρόβλεψη συμπεριφοράς και αναγνώριση πρόθεσης» είναι η εξέλιξη ενός αλγορίθμου για την ανίχνευση της πρόθεσης του οδηγού μέσω των στάνταρ αισθητήρων του οχήματος. Αυτό επιτρέπει μία πρόβλεψη της συμπεριφοράς του οδηγού σε δύσκολες οδηγικές συνθήκες.

Ο αλγόριθμος πρέπει να αναγνωρίζει έγκαιρα μελλοντικούς ελιγμούς αποφυγής εμποδίων ή καταστάσεις φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. Εκτενείς δοκιμές και αρχεία δεδομένων δοκιμών δείχνουν ότι, πριν ξεκινήσουν οι ελιγμοί, ειδικά σχέδια και χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για την καθοδήγηση εμφανίζονται σε όλους τους οδηγούς. Πάνω από 50 εθελοντές οδήγησαν σε μία ειδική διαδρομή υπό ελεγχόμενες συνθήκες, όπου αντιμετώπισαν απροσδόκητες καταστάσεις και τους επακόλουθους ελιγμούς.

Με βάση τις δοκιμές, εξετάζεται το κατά πόσον ο οδηγός μπορεί να μετριάζει το μέγεθος μία κρίσιμης κατάστασης μέσω ελιγμού διεύθυνσης ή πέδησης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή κατάλληλων στρατηγικών προειδοποίησης και παρέμβασης χρήσιμων για το project «αποφυγή σύγκρουσης με ελιγμό και φρενάρισμα». Εάν το σύστημα ανιχνεύσει ότι μόνον ο οδηγός μπορεί να  μετριάσει το μέγεθος μιας κρίσιμης κατάστασης, μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την όποια προειδοποίηση οδηγού.

Η αξιολόγηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών δεδομένων αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση της σχεδίασης και διάταξης των συστημάτων. Συστήματα που υποστηρίζουν άριστα το χρήστη στο οδηγικό στυλ του ενσωματώνονται στη συνέχεια σε συνεργασία με τα άλλα επιμέρους project.

 

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , , ,