Renault Trucks

truck eu regislationΚομισιόν – Αναθεώρηση Οδηγίας: Οι προτεινόμενες αλλαγές στην κοινοτική οδηγία 96/53/EC που αφορά τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων εθνικών και διεθνών μεταφορών «ανοίγουν» το δρόμο για ακόμα πιο αεροδυναμικά σχήματα στα φορτηγά, περεταίρω μείωση των εκπομπών ρύπων και μεγαλύτερη προστασία όσων κινούνται γύρω από το φορτηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Με το σκεπτικό ότι μια οδηγία που επικυρώθηκε το 1996 δεν μπορεί να καλύπτει απόλυτα τις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις της οδικής μεταφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 15 Απριλίου νέους κανόνες που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να αναπτύξουν πιο αεροδυναμικά φορτηγά ώστε να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων κατά 7-10%, να περικοπούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ενισχυθεί η ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η πρόταση θα επιτρέπει την κατασκευή θαλάμων οδήγησης στρογγυλεμένου σχήματος και τη χρήση αεροδυναμικών εκτροπέων στο πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου. Τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά την αεροδυναμική των οχημάτων, καθιστώντας δυνατή την εξοικονόμηση περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ. Αυτό αντιπροσωπεύει περικοπή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7-10% (ή 7,8 τόνων CO2 για το ίδιο φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.). Παράλληλα, θα βελτιωθεί το οπτικό πεδίο του οδηγού και ως εκ τούτου το μέτρο θα συμβάλει στο να σώζεται κάθε χρόνο η ζωή 300 έως 500 ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, όπως πεζοί ή ποδηλάτες.

ΤΟΥΒΛΟ vs ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Το τούβλο είναι το λιγότερο αεροδυναμικό σχήμα που μπορεί να φανταστεί κανείς, γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε το σχήμα των φορτηγών που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Οι αλλαγές αυτές καθιστούν την οδική μεταφορά καθαρότερη και ασφαλέστερη. Θα μειωθούν οι λογαριασμοί καυσίμων των μεταφορέων και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές θα έχουν το προβάδισμα στον σχεδιασμό του φορτηγού του μέλλοντος, ενός οικολογικότερου φορτηγού, για την παγκόσμια αγορά.» Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της πρότασης είναι τα ακόλουθα:

  • Καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις: Στην ΕΕ, οι μεταφορές εξαρτώνται από το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή για το 96% περίπου των ενεργειακών αναγκών τους. Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων των οδικών εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων κατά 7-10% θα αποτελέσει πολύ σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Επιπλέον, η πρόταση επιτρέπει πρόσθετο βάρος ειδικά για να καθίσταται δυνατή η χρήση βαρύτερων συσσωρευτών, οι οποίοι απαιτούνται για τα εναλλακτικά συστήματα προώθησης (υβριδικά, ηλεκτρικά) φορτηγών -κυρίως σε αστικό περιβάλλον- και τουριστικών λεωφορείων. Ωστόσο, η ικανότητα φόρτωσης των φορτηγών δεν θα αλλάξει.
  • Ενισχυμένη οδική ασφάλεια: Το σημερινό μπροστινό μέρος του θαλάμου σε σχήμα τούβλου μπορεί να αυξήσει τη σοβαρότητα τραυματισμού των χρηστών της οδού σε περίπτωση πρόσκρουσης. Μειώνει επίσης το οπτικό πεδίο του οδηγού στα πλάγια. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ποδηλάτες και τους πεζούς σε διασταυρώσεις. Ένα πιο στρογγυλεμένο σχήμα αυξάνει το οπτικό πεδίο και, σε περίπτωση πρόσκρουσης με μικρή ταχύτητα, συνήθως σε αστικό περιβάλλον, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
  • Πλεονεκτήματα για τους μεταφορείς: Η βελτιωμένη αεροδυναμική των οχημάτων θα καταστήσει δυνατή την εξοικονόμηση περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο από το κόστος των καυσίμων για ένα τυπικό φορτηγό μεγάλων αποστάσεων που διανύει 100.000 χλμ.
  • Βιομηχανική ευκαιρία για τους κατασκευαστές οχημάτων: Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές βαρέων οχημάτων κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά και ο κλάδος αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους εταιρικούς επενδυτές στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός νέων αεροδυναμικών θαλάμων και οπίσθιων εκτροπέων θα αποτελέσει ευκαιρία για τους κατασκευαστές να αναπτύξουν νέα μοντέλα, γεγονός που θα στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.
  • Διεξοδικότεροι έλεγχοι και μείωση των ζημιών στις οδούςΜέχρι το ένα τρίτο των ελεγχόμενων οχημάτων είναι υπερφορτωμένα, προκαλώντας ζημιές στις οδούς και υπονομεύοντας την ασφάλεια. Τα συστήματα ζύγισης επί των οχημάτων που συνδέονται με τον ψηφιακό ταχογράφο και οι σταθμοί ζύγισης εν κινήσει στις κυριότερες οδούς θα συμβάλουν στον διεξοδικότερο έλεγχο από χώρα σε χώρα. Η υπερφόρτωση των φορτηγών σήμερα εκτιμάται ότι κοστίζει στους φορολογούμενους 950 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
  • Προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών: Η γραφειοκρατία θα μειωθεί και θα διευκολυνθεί η μεταφόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων 45 ποδών μεταξύ πλοίων, οδικών οχημάτων και σιδηροδρόμου.

Τον Ιούνιο του 2012 ο Αντιπρόεδρος κ. Kallas έδωσε οδηγίες για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες φορτηγά μεγαλύτερου μήκους μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα. Κεντρικό στοιχείο των οδηγιών αυτών ήταν να τονιστεί ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, για τη χρήση οχημάτων μεγαλύτερου μήκους με βάση τις διαφορετικές τοπικές συνθήκες. Κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να επιτρέψει τη χρήση οχημάτων μεγαλύτερου μήκους εάν κρίνει ότι αυτό δεν ενδείκνυται. Ωστόσο, στις οδηγίες αναφέρεται ότι η χρήση οχημάτων μεγαλύτερου μήκους ενδέχεται να επιτρέπεται από γειτονικά κράτη μέλη εφόσον πρόκειται μόνον για μεταφορά μεταξύ των δύο συγκεκριμένων κρατών μελών που την επιτρέπουν ήδη και εφόσον δεν επηρεάζει σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό. Οι εν λόγω οδηγίες είναι πλέον ενσωματωμένες στην αναθεωρημένη οδηγία.

Δεν μένει παρά η τρέχουσα πρόταση να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πριν αποκτήσει ισχύ νόμου. Παρότι κατά καιρούς έχουμε δει από τα σχεδιαστικά τμήματα των κατασκευαστών σχετικές ιδέες, τα νέα φορτηγά που θα πραγματώσουν τη λογική των νέων κανονισμών δεν θα τα δούμε νωρίτερα από το 2018-2020.

 

 

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , ,