Το άνοιγμα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, μπορεί τυπικά να έχει ολοκληρωθεί, παρόλο αυτά τα μέλη της Τρόικας δείχνουν ανησυχία για το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας της απελευθέρωσης του επαγγέλματος.

Για αυτό τον λόγο, στο Μνημόνιο Νο 3, προβλέπονται δραστηριότητες και μια σειρά ενεργειών που θα επιφέρουν υψηλότερα επίπεδα του τουρισμού και των επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά τις οδικές (λιμουζίνες και υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο), τις θαλάσσιες και λιμενικές δραστηριότητες (εγχώρια ακτοπλοΐα και λιμενικές υπηρεσίες) και τις αεροπορικές μεταφορές. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα οδηγήσουν σε μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων παροχής υπηρεσιών, ενώ παράλληλα θα αυξάνονται και οι δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών. Η σταδιακή αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων θα πρέπει επίσης να οδηγήσει στην αποτελεσματική αποκρατικοποίησή τους.

Σε ότι αφορά τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε μια δέσμη μέτρων ώστε:

  • Να άρει τους περιορισμούς σχετικά με την ενοικίαση ημιφορτηγών, φορτηγών και υπηρεσίες οδηγών.
  • Να επιτρέψει τις υπηρεσίες μεταφοράς με λεωφορείο από τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά γραφεία με τη χρήση μικρών οχημάτων – λιγότερο από 12 θέσεις – και οργανωμένες περιηγήσεις με μικρά φορτηγά και οχήματα εκτός δρόμου.

Αφού ολοκληρώσει την έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, η Κυβέρνηση:

  • Καθορίζει μια στρατηγική παρακολούθησης για το ουσιαστικό άνοιγμα του τομέα, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και την κοινοτική νομοθεσία για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επιλογών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε απομακρυσμένες περιοχές. (Δεκέμβριος 2012)
  • Εγκρίνει την απαιτούμενη νομοθεσία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που εξασφαλίζει ίσους όρους και ίση πρόσβαση σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς επιβατών. (Μάρτιος 2013)

 

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , ,