Το  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εισάγει ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. Αλλαγές στις μισθώσεις μικρών και μεγάλων φορτηγών.

Αυτές θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις που είναι κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία σχετικά, με τη μίσθωση φορτηγών οχημάτων στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και τη μίσθωση μικρών φορτηγών κάτω των 3,5 τόνων από επιχειρήσεις και ιδιώτες. Επίσης διαμορφώνεται το πλαίσιο, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πελατών ξενοδοχείων.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται καμία αλλαγή του ισχύοντος νόμου για τα ταξί. Πιο συγκεκριμένα:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Εκσυγχρονίζεται και εξειδικεύεται το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, ώστε να ακολουθηθεί η κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική.

Μέχρι σήμερα, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί οι οποίοι αίρονται:

  • η μεταφορική επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον ένα ιδιόκτητο φορτηγό δημόσιας χρήσης προκειμένου να μισθώσει άλλο φορτηγό όχημα.
  • ο αριθμός των μισθωμένων φορτηγών οχημάτων μιας μεταφορικής επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των ιδιόκτητων φορτηγών δημόσιας χρήσης της επιχείρησης.
  • οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μισθώνουν μόνο φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μεικτού βάρους έως έξι τόνων από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Με την εξάλειψη των περιορισμών αυτών αναμένεται ότι θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μείωση στο κόστος του προϊόντος και άρα στην τελική τιμή του προϊόντος,  θα επιτευχθεί καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε σχετιζόμενες με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρήσεις.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ

Αίρονται οι περιορισμοί που υπάρχουν ως προς τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης μικρών φορτηγών, ως 3,5 τόνους, από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Διευκρινίζεται ότι ήδη με Υπουργική Απόφαση του 2011 επετράπη η εκμίσθωση φορτηγών οχημάτων μεικτού βάρους έως 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης. Ωστόσο, η ρύθμιση αυτή δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, καθώς παρέμενε περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης για επιχειρήσεις, αλλά και για ιδιώτες ήταν τα δύο έτη!

Σημειώνεται ότι σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Καναδά κλπ. ελαφρά, αλλά και μεγαλύτερα φορτηγά οχήματα, ενοικιάζονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και βάσει χιλιομέτρων με σύμβαση, χωρίς να υπάρχει νομικός περιορισμός, ώστε να εξυπηρετούνται πελάτες που επιθυμούν να μετακινήσουν αντικείμενα, αγορές ειδών ή και οικοσκευές.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΧ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Εισάγεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δίνεται το δικαίωμα σε τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων να εκμισθώνουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό. Πρόκειται για ολική εκμίσθωση του οχήματος μέσω προ-κράτησης, με αντίστοιχη σύμβαση, ελάχιστης διάρκειας 12 ωρών. Στόχος είναι να βελτιωθεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ποιοτικός τουρισμός στη χώρα μας.

Η δε πρακτική στην Ευρώπη έχει αποδείξει ότι η ζήτηση για μισθωμένο αυτοκίνητο με οδηγό αφορά κατά πλειοψηφία μεσαίου και μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα δεδομένου ότι η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, που συνδυάζουν επαγγελματικό ταξίδι, διακοπές ή και τα δύο μαζί.

Τονίζεται ότι σε αυτού του είδους τις μεταφορές, απαγορεύεται η είσπραξη κομίστρου έτσι ώστε να γίνει σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ αυτής της υπηρεσίας και της υπηρεσίας που παρέχουν τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί). Επιπλέον, δίνεται το δικαίωμα σε εταιρείες και συνεταιρισμούς ταξί να λειτουργούν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να χρησιμοποιούν είτε δικά τους ιδιόκτητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, είτε αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους (με leasing), για να μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους από το ξενοδοχείο σε σημείο εισόδου/εξόδου (δηλαδή, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς) και αντίστροφα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή (shuttle service) ήδη επιτρέπεται με λεωφορεία (δηλαδή οχήματα άνω των 10 θέσεων).

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται το δικαίωμα και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς ταξί να συνάπτουν συμβάσεις ολικής ή μερικής εκμίσθωσης των αυτοκινήτων τους, με ξενοδοχειακές μονάδες, με κόμιστρο το οποίο θα καθορίζεται από τη σύμβαση μεταξύ εταιρείας ταξί και ξενοδοχείου, για την μεταφορά των πελατών από και προς το σημείο εισόδου/εξόδου προς το ξενοδοχείο.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , ,