Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος, με θέμα τις στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων ανακοινώθηκαν μέτρα που αναμένεται να πάρει η πολιτεία.

Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένα: την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε όλα τα στάδια της αγοράς, από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια και είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαλόγου που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τους φορείς της αγοράς. Στις ρυθμίσεις που ανακοινώνονται, περιλαμβάνονται επίσης οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012.

Όπως ανακοινώθηκε, πρώτη προτεραιότητα είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου, ούτως ώστε η απελευθέρωση της αγοράς και η άρση των εμποδίων εισόδου, στη βάση των προτάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να στηρίζεται σε σταθερά θεμέλιαΠιο συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες αντιστοιχούν σε τέσσερις άξονες:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η παραβατικότητα συνδέεται άμεσα τόσο με το ζήτημα του λαθρεμπορίου στην αγορά των καυσίμων, όσο και με πρακτικές όπως οι παράνομες επεμβάσεις στις αντλίες, αλλά και η νόθευση των καυσίμων. Τα βασικά μέτρα που υιοθετούνται για την αντιμετώπισή του είναι:

  • Η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου σε όλα τα στάδια διακίνησης, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, και η σύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ.
  • Η ιχνηθέτηση των καυσίμων.
  • Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν καύσιμα, επίσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Όπως ανακοινώθηκε η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012 για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε αυτόν τον τομέα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την άρση όλων των εμποδίων και δεσμεύσεων που περιόριζαν τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα, με στόχο τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αστυνόμευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Πρώτον, τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
  • Δεύτερον, για τα ανεξάρτητα πρατήρια επίσης, καταργείται η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο προκειμένου να μπορούν  να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.
  • Τρίτον, τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τοννάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
  • Τέταρτον, αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιριών. Θα μπορούν επίσης, όπως και τα ανεξάρτητα πρατήρια, να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας με την οποία έχουν συμβατική σχέση, εφόσον βέβαια αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρία.

Στο ίδιο πλαίσιο εισάγονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων, τόσο στο πρώτο στάδιο (από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες) όσο και στο επόμενο (από τις εταιρίες προς τα πρατήρια).

Συγκεκριμένα, όπως εισηγείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα διυλιστήρια θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα τίθενται κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, σε εναρμόνιση και πάλι με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με την σχετική Κοινοτική Οδηγία 2009/119/ΕΚ η νομοθεσία για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ  που προβλέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κεντρικός Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων), για την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου.

Επίσης καταργείται η βενζίνης LRP που αντικατέστησε την παλιά σούπερ, με στόχο την απελευθέρωση υποδομών (δεξαμενές κλπ.) οι οποίες δεσμεύονται σήμερα για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι καταναλώσεις της LRP είναι πλέον ελάχιστες. Λαμβάνεται όμως μέριμνα για να καλυφθούν όσοι έχουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο, με τη χρήση ειδικών πρόσθετων ουσιών στην αμόλυβδη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων είναι ένα φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, που πληρώνουν για μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από αυτήν που πράγματι παραλαμβάνουν. Η τεχνολογία δε σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα προχωρημένη με αποτέλεσμα συχνά να είναι δύσκολος ο εντοπισμός των μηχανισμών καταδολίευσης των αντλιών. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης ως πρώτο βήμα πιστοποίησε και βγάζει στο δρόμο για ελέγχους ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, που θα εφοδιάζεται με καύσιμα όπως ένα οποιοδήποτε ΙΧ και στη συνέχεια θα ελέγχει αν η ποσότητα που παραδόθηκε είναι πράγματι αυτή που αναγράφεται  στην αντλία. Η προσπάθεια θα διευρυνθεί με τη χρήση και άλλων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, θα ενταθούν οι έλεγχοι για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης.

Διαβάστε Επίσης:

 

Tags: , , , , , ,